ISO 9001 gecertificeerd

ISO 9001 gecertificeerd

Wij zorgen voor veiligheid op de werkvloer, met middelen die aan alle normen voldoen.

Kwaliteitszorg en Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Baan Bedrijfskleding B.V. is opgericht in 1946, de organisatie heeft de klant altijd centraal staan en door de vele klantcontacten is de organisatie gevormd.

In 1999 is het bedrijf ISO-gecertificeerd door DNV. Door het vastleggen van de processen en de klanteisen werd de kwaliteit aantoonbaar gemaakt. De juiste balans vinden tussen het vastleggen van de processen en bestelgemak en flexibiliteit is een uitdaging geweest.

Hoewel flexibiliteit en service niet makkelijk te automatiseren zijn, heeft onze softwareleverancier Unit4 ons hierbij goed geholpen door onze wensen voor zover mogelijk te automatiseren. Met het huidige softwarepakket hebben we snel inzicht in wat een klant bij ons heeft afgenomen en hiermee kunnen we onze klanten snel helpen en daar gaat het ons om.

Kwaliteitsborging processen

ISO 9001 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor Kwaliteitsmanagementsystemen.

ISO 9001 geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem die door een organisatie gebruikt kunnen worden om klanttevredenheid te verhogen. Door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving.

ISO 9001 kan ook door interne en externe partijen (waaronder certificatie-instellingen) gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie.

Kwaliteitsborging producten

Om veilig te kunnen werken zijn er persoonlijke beschermingsmiddelen. Je moet wel de juiste middelen kiezen en erop kunnen vertrouwen dat die voldoende bescherming bieden. Die middelen moeten daarom aan bepaalde eisen voldoen en daar zijn normen voor. NEN heeft een overzicht samengesteld van de gepubliceerde normen en normontwerpen op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

De in de EU toegepaste PBM moeten voldoen aan de Europese richtlijn ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’. Zo wordt de regelgeving ten aanzien van veiligheid en gezondheid binnen de grenzen van de EU gelijkgetrokken. NEN coördineert de inspraak van belanghebbenden bij het Europese normalisatieproces. Daarvoor is de normcommissie ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’ opgericht.

Adviseurs kunnen fabrikanten, importeurs en gebruikers bij productie en aankoop behulpzaam zijn door het beoogde gebruik in relatie tot de gevaren op de werkplek goed in te schatten. Gebruikers kunnen zien, aan de hand van de door de fabrikant of importeur opgegeven normen, tegen welk gevaar de desbetreffende middelen beogen te beschermen en in welke mate. Ook kunnen zij bij aankoop die normen als eis stellen om meer zekerheid te krijgen over de geschiktheid in de concrete situatie.

Bekijk en download het certificaat

ISO certificaat Baan Bedrijfskleding BV tm 08-07-2026