Privacy statement

Baan Bedrijfskleding B.V. verzamelt in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens van (de medewerkers van) onze klanten en bezoekers van onze websites.

Baan Bedrijfskleding B.V. gaat zorgvuldig met uw gegevens om, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. 

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

1.1 Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Baan Bedrijfskleding B.V.  van u verwerkt in het kader van de diensten die Baan Bedrijfskleding B.V.  op de markt brengt, inclusief de gegevens van bezoekers van de websites van Baan Bedrijfskleding B.V. .

  1. Wie verwerkt uw gegevens?

2.1 Baan Bedrijfskleding B.V. Bijdorp Oost 50, 2992LA Barendrecht

3. Welke persoonsgegevens verwerkt Baan Bedrijfskleding B.V. ?

3.1 Wij kunnen gegevens verzamelen en verwerken op de volgende manieren:

  1. i) Informatie die u aan ons verstrekt, zoals naam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres (of die van uw medewerkers);
  2. ii) Informatie die wij verkrijgen door uw gebruik van onze diensten of het bezoek aan onze websites, zoals naam, adres , e-mailadres, IP-adres, bankrekeningnummer.

3.2 Cookies

Baan Bedrijfskleding B.V.  gebruikt verschillende technieken om informatie te verzamelen en op te slaan als u onze websites bezoekt, waaronder cookies. Cookies stellen ons in staat om gemiddelde bezoekersaantallen te berekenen en bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken, zodat wij op basis van deze informatie onze website kunnen verbeteren en onze gebruikers beter kunnen helpen. Er zijn cookies die het gebruik van de website voor u makkelijker maken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-)voorkeuren. Wij gebruiken cookies niet om persoonsgegevens te verzamelen over u en wij slaan niet opzettelijk persoonlijke informatie op die uw browser aan ons verstrekt door middel van cookies. Wij gebruiken ook tracking en analytische cookies om de tevredenheid van onze gebruikers bij te houden.

4. Voor welk doel gebruikt Baan Bedrijfskleding B.V.  uw gegevens?

Baan Bedrijfskleding B.V.  gebruikt de gegevens die we verzamelen voor:

4.1 Dienstverlening

Baan Bedrijfskleding B.V.  verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om onze producten en diensten  aan u te kunnen leveren. Wij gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor het versturen van een factuur en het onderhouden van onze relatie met u. Ook gebruiken wij de gegevens om een informatieverzoek te kunnen beantwoorden.

4.2 Inschakelen derden

Baan Bedrijfskleding B.V.  kan derde partijen inschakelen bij het uitvoeren van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft Baan Bedrijfskleding B.V.  de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.

4.3 Marketing- en verkoopactiviteiten

We doen graag aanbiedingen voor onze producten en diensten aan onze klanten (ook na beëindiging van het contract). Dit doen we per telefoon, e-mail of post, tenzij u hier bezwaar tegen maakt.

4.4 Verwerking van uw gegevens op websites van Baan Bedrijfskleding B.V.

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens op onze websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren. Uw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze websites te verbeteren. Wij kunnen uw gegevens op onze websites ook gebruiken om in bepaalde gevallen (commerciële) informatie per e-mail te sturen over andere diensten van Baan Bedrijfskleding B.V. , mits u daarvoor toestemming heeft gegeven.

5. Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden buiten Baan Bedrijfskleding B.V. , tenzij een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

5.1 Met uw uitdrukkelijke toestemming

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden buiten Baan Bedrijfskleding B.V.  verstrekken als wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

5.2 Voor verwerking door ingeschakelde derden (Transport, Kledingmanagement portal, Cloudomgeving Unit4)

Wij kunnen persoonsgegevens aan ons gelieerde partijen of andere vertrouwde partijen verstrekken om deze voor ons te verwerken, uitsluitend volgens onze aanwijzingen en in overeenstemming met onze privacyverklaring en andere passende geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen.